วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ปรากฎการ์ณเรือนกระจก

ในปัจจุบันโลกเราได้เกิดปรากฎการเรือนกระจกทำให้ร้อนกว่าปกติและทำให้ฤดูกาลไม่เป็นไปตามฤดูปรากฏกาล
ปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากมีก๊าซบางชนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ถูกปล่อยสู่บรรยากาศเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้เวลากว่า 30 ปีหรือมากกว่า จึงจะปรากฎผลอย่างเด่นชัด เช่น อาจทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและท่วมพื้นที่ต่ำบริเวณชายฝั่ง จนถึงขั้นทำให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนไป ซึ่งจะมีผลใหญ่หลวงต่อเกษตรกรรมของโลก โดยมีสาเหตุมาจากการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCS) จากอุตสาหกรรม จะมีส่วนไปทำลายบรรยากาศ รวมถึงการเกิดก๊าซโอโซนในชั้นมีเทนจากธรรมชาติ และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกทั้งสิ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เตือนสติคนที่ไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมของโลก ให้รู้ว่าปรากฏการ์ณเรือนกระจกเกิดขึ้มมายังไงและมีผลต่อโลกยังไงบ้าง
2. ทำให้คนหันมาช่วยกันรักสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น
แหล่งที่มาข้อมูล
http://www.vcharkarn.com/vcafe/101902/1
ลงชื่อผู้เขียนBlog ด.ช. พิชญุตม์ คัชรินทร์ เลขที่22 ชั้น ม.2/3 7 มิถุนายน 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น